پارس دیتا

Usage Report


Usage Report يكي از بخش هاي موجود در كنترل پنل ميزباني Helm مي باشد كه ميزان استفاده كاربر از منابع سخت افزاري و نرم افزاري سرور را نمايش مي دهد. در این بخش اطلاعاتی از جمله فضای میزبانی مصرف شده، پهنای باند مصرفی، اطلاعات و گزارشات اکانت های ایمیل، اطلاعات بانک های اطلاعاتی و ... وجود دارند. با كليك بر روي آيكن ذيل در كنترل پنل ميزباني مي توانيد وارد اين بخش شويد.

براي اطلاع از قسمت هاي مختلف اين بخش در كنترل پنل Helm سرويس ميزباني 2003 مي توانيد از راهنماي تصويري ذيل استفاده نمائيد.

مراحل كار به شرح ذيل مي باشد:

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به كل سیستم ميزباني مي باشند.

این گزینه گزارشی از پهنای باند مصرف شده توسط کل سیستم میزبانی را ارائه می دهد.

این گزینه گزارشی از فضای میزبانی مصرف شده توسط کل سیستم میزبانی را ارائه می دهد.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به دامنه ای می باشد که در حال حاضر در پنل آن قرار داریم.

این گزینه گزارشی از پهنای باند مصرف شده توسط دامنه در حال استفاده ارائه می دهد.

این گزینه گزارشی از فضای میزبانی مصرف شده توسط دامنه در حال استفاده ارائه می دهد.

این گزینه تعداد Alias های تنظیم شده برای دامنه مورد استفاده را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد دامنه های فعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد IPهای اختصاصی مورد استفاده را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد دامنه های پارک شده را نمایش می دهد.

منظور از Parked Domains دامنه هایی می باشند که به سرویس میزبانی اضافه شده و اطلاعات فضای میزبانی علاوه بر دامنه اصلی با استفاده از آن ها نیز قابل مشابه است. به عبارت دیگر سایت بدون از دست دادن آدرس قبل، دارای آدرس جدیدی می شود توجه داشته باشید که Parked Domains با Forwarded Domains تفاوت دارد.

این گزینه تعداد ساب دامین (زیر دامنه) های ساخته شده را نمایش می دهد.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به آمار سایت می باشد.

این گزینه تعداد AWStats AWStats فعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد.

AWStats AWStats یکی از سرویس های کنترل پنل میزبانی Helm است که با استفاده از آن می توان آمار کاملی از سایت را مشاهده کرد.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به تنظیمات DNS فضای میزبانی می باشد.

سامانهٔ نام دامنه (Domain Name System) که به اختصار DNS خوانده می‌شود، روشی سلسله مراتبی است که بانک اطلاعاتی مربوط به نام های نمادین و معادل IP آنها را بر روی کل شبکه اینترنتی توزیع کرده است. جهت ورود به یک سایت می بایست از آدرس آن اطلاع داشت.

این گزینه تعداد Enable DNS Editorهای فعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد. معمولا به تعداد دامنه های فعال بر روی میزبانی این گزینه وجود دارد.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به بخش میزبانی ایمیل می باشد.

این گزینه تعداد Maximum Email Aliases های فعال بر روی سرویس میزبانی را نمایش می دهد.

همواره ممکن است به دلیل نگارشهای مختلف یک کلمه (به طور مثال eqbali یا eghbali برای کلمه "اقبالی") در آدرس ایمیل، تعدادی از نامه های ارسال شده به یک آدرس و به دلیل عدم ارسال به آدرس صحیح، از سمت سرور ایمیل برگشت داده شود. برای جلوگیری از این امر آدرس ایمیل هايي به صورت مجازي برای ایمیل اصلی تعريف مي شوند که امکان ارسال ایمیل با آنها وجود ندارد ولیکن ایمیلهایی که به این آدرسها ارسال می گردد، در اکانت اصلی این ایمیلها قابل مشاهده می باشد. به عنوان مثال قصد داريم ایمیلي با نام information ايجاد کنيم، از آنجايي که ممکن است کاربران املاي آن را اشتباه وارد کند (يعني به جاي ارسال به آدرس information به info و يا informashen ارسال نمايد) مي توان دو مورد مشابه را در قالب Alias تعريف نمود.

این گزینه میزان فضای مصرف شده توسط اکانت های ایمیل را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد Alias های مربوط به دامنه ای که در آن قرار داریم را نمایش می دهد.

این گزینه میزان فضای مصرف شده توسط اکانت های ایمیل دامنه ای که در آن قرار داریم را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد اکانت های ایمیل ساخته شده بر روی میزبانی را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد لیست های ایمیل ساخته شده بر روی میزبانی را نمایش می دهد.

این گزینه میزان مجاز استفاده از فضای میزبانی به عنوان فضای ایمیل را نشان می دهد.

این گزینه حداکثر حجم مجاز برای ارسال ایمیل را نمایش می دهد.

این گزینه فعال بودن یا نبود بخش Advance در بخش ایمیل ها را نمایش می دهد.

با استفاده از بخش Advanced می توان برای اکانت محدودیت حجمی در استفاده از فضا تعیین کرد و یا این که آن اکانت را به عنوان Administrator برگزید.

این گزینه فعال بودن یا نبودن Content Filtering Menu را نمایش می دهد.

Content Filtering Menu قابلیتی است که با استفاده از آن می توان محتوای ایمیل های دریافتی را فیلتر کرده و با توجه به نوع محتوا عملیات خاصی بر روی آن انجام داد. به عنوان مثال ایمیل های حاوی مطالب اسپم را به پوشه اسپم منتقل کرد.

این گزینه فعال بودن یا نبودن Domain Aliases برای بخش ایمیل را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن منوی لیست های ایمیل در نرم افزار Smartermail را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن منوی اسپم در نرم افزار Smartermail را نمایش می دهد. در صورتی که این گزینه فعال باشد می توان عملیات خاصی به عنوان مثال شناساندن یک ایمیل به عنوان اسپم را انجام داد.

این گزینه فعال بودن یا نبودن منوی Enable Statistics Menu در نرم افزار Smartermail را نمایش می دهد. در صورتی که این گزینه فعال باشد با استفاده از آن می توان آمار حجم، ارسال, دریافت و ... حساب ایمیل را مشاهده کرد.

اطلاعات موجود در این بخش مربوط به وبسایت می باشند.

PHP فعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد. معمولا به تعداد دامنه هایی که نیاز به این زبان برنامه نویسی دارند، این گزینه مقداردهی می شود.

ASPفعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد. معمولا به تعداد دامنه هایی که نیاز به این زبان برنامه نویسی دارند، این گزینه مقداردهی می شود.

این گزینه فعال بودن یا نبودن File Manager در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن ODBC DSN در پنل میزبانی را مشخص می کند.

ODBC متدی برای متصل کردن کد به بانک اطلاعاتی است.

این گزینه فعال بودن یا نبودن application directories در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن بخش تهیه نسخه پشتیبان را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان ویرایش default documents در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان ویرایش directory browsing در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان مدیریت HTTP error messages در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان مدیریت MIME typesها در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان استفاده از pre-propagation در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان بازیابی Isolated Application Pool در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان توقف/راه اندازی سایت را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان بازگرداندن فایل های سایت در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان مدیریت virtual directories در پنل میزبانی را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان استفاده از web forwarding را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان مدیریت تغییر Permisson فایل ها و پوشه ها در بخش مدیریت فایل را مشخص می کند.

این گزینه فعال بودن یا نبودن امکان استفاده از Isolated App Pool را مشخص می کند.

Asp.Netفعال بر روی میزبانی را نمایش می دهد. معمولا به تعداد دامنه هایی که نیاز به این زبان برنامه نویسی دارند، این گزینه مقداردهی می شود.

این گزینه حداکثر امکان استفاده از پهنای باند را مشخص می کند.

این گزینه حداکثر امکان استفاده از فضای میزبانی را مشخص می کند.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به اکانت های FTP می باشد.

این گزینه تعداد اکانت های FTP موجود در پنل میزبانی را نمایش می دهد.

اطلاعات موجود در اين بخش مربوط به بانک های اطلاعاتی موجود در میزبانی می باشد.

این گزینه تعداد بانک های اطلاعاتی MySQL موجود بر روی میزبانی را نمایش می دهد.

این گزینه حجم مصرفی توسط بانک اطلاعاتی MySQL را مشخص می کند.

این گزینه تعداد کاربرهای موجود مربوط به بانک اطلاعاتی MySQL را مشخص می کند.

این گزینه تعداد بانک های اطلاعاتی SQL server 2008 را نمایش می دهد.

این گزینه حجم مصرف شده توسط بانک اطلاعاتی SQL server 2008 را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد کاربران موجود مربوط به بانک اطلاعاتی SQL server 2008 را نمایش می دهد.

این گزینه حداکثر حجم مجاز قابل استفاده برای بانک اطلاعاتی SQL server 2008 را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد بانک های اطلاعاتی MSSQL را نمایش می دهد.

این گزینه حجم مصرف شده توسط بانک اطلاعاتی MSSQL را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد کاربران موجود مربوط به بانک اطلاعاتی MSSQLرا نمایش می دهد.

این گزینه حداکثر حجم مجاز قابل استفاده برای بانک اطلاعاتی SQL Server را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد بانک های اطلاعاتی SQL server 2005 را نمایش می دهد.

این گزینه حجم مصرف شده توسط بانک اطلاعاتی SQL server 2005 را نمایش می دهد.

این گزینه تعداد کاربران موجود مربوط به بانک اطلاعاتی SQL server 2005 را نمایش می دهد.

این گزینه حداکثر حجم مجاز قابل استفاده برای بانک اطلاعاتی SQL server 2005 را نمایش می دهد.

با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات موجود در این صفحه به روز رسانی خواهند شد.

این نمودار گزارشی از پهنای باند مصرفی را نمایش می دهد.

این نمودار گزارشی از فضای میزبانی مصرفی را نمایش می دهد.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 10:36:12