پارس دیتا

Advanced Website Options


کنترل پنل میزبانی helm مانند سایر کنترل پنل ها برای انجام تنظیمات پیشرفته ماژول هایی در اختیار کاربران قرار می دهد. که در این بخش به توضیح در مورد آنها می پردازیم.

با انتخاب آیکن Advanced Website Options ماژول های ذیل قابل مشاهده می باشند.

آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 30 مرداد 1393 11:36:45