پارس دیتا

ايجاد Plan در بخش ریسلری


Plan در لغت به معناي برنامه مي باشد ، و ايجاد پلن در ريسلري به اين معني مي باشد كه شما مي توانيد با استفاده از اين بخش امكانات و برنامه هايي را به دامنه هاي موجود بر روي ريسلري خود اختصاص دهيد تا با استفاده از آن كاربر بتواند دامنه خود را مديريت نمايد.

جهت ایجاد Plan در بخش ریسلری می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

جهت ایجاد پلن در ابتدا می بایست وارد منو شده و سپس گزینه Account Menu را انتخاب نمائید.

جهت ایجاد پلن از منوی فوق می بایست Hosting Plans را انتخاب نمائید.

جهت ایجاد پلن بر روی گزینه Create Hosting Plan کلیک نمائید.

نام پلنی که مد نظر دارید را در این قسمت وارد نمائید.

در این قسمت می توانید شرحی در مورد پلنی که ایجاد می نمائید را بدهید.این گزینه اختیاری است و می توانید خالی بگذارید.

با توجه به پلنی ریسلری که از زود وب تهیه نموده اید،می بایست پلن خود را انتخاب نمائید تا امکان ایجاد پلنهای شخصی خود را داشته باشید.

بر روی گزینه System کلیک نمائید تا موارد جزء آن باز گردد.


 • Disk space, MB: میزان حجم مورد نظر را بر حسب مگابایت وارد نمائید.
 • Bandwidth, MB: میزان پهنای باند مورد نظر را بر حسب مگابایت وارد نمائید.
 • Domains: تعداد دامنه هایی که در نظر است به این پلن بدهید را وارد نمائید.
 • Sub-Domains: تعداد زیر دامنه های مورد نظر را مشخص نمائید.
 • ODBC DSNs: تعداد ODBC که مد نظر دارید را وارد نمائید.
 • File Manager: در صورتی که در نظر دارید کاربرانتان امکان آپلود و یا دانلود و .. را در کنترل پنل میزبانی داشته باشند،این گزینه می بایست فعال گردد.

بر روی گزینه System کلیک نمائید تا موارد جزء آن باز گردد.


 • Web Sites: تعدادی که در این قسمت قرار می دهید،می بایست با مجموع تعدادی که در Domain و Subdomain قرار داده اید،یکسان باشد.
 • Web App Gallery:امکان نصب نرم افزارهای رایگان از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • ASP , ASP.NET 4.0 , ASP.NET 2.0 . PHP 5.x: با فعال کردن هر کدام،آن زبان برنامه نویسی برای کاربر فعال خواهد شد.
 • Secured Folders: امکان ایجاد پوشه امن داده می شود.منظور قرار دادن Username و Password به پوشه ای در سایت است.
 • Web Sites Redirection: امکان فوروارد کردن دامنه اصلی به دامنه ای دیگر برای کاربر فعال می شود.
 • Changing Site/VirtDir Home Folder: امکان تغییر پوشه و یا روت اصلی به کاربر داده می شود.
 • Virtual Directories: امکان ایجاد پوشه مجازی و یا Virtual Directory داده می شود.
 • Custom Security Settings: امکان تغییر سطح دسترسی به فایل و یا پوشه ها داده می شود.
 • Custom Default Documents: امکان تعریف صفحات پیش فرض برای کاربر فعال می گردد.
 • Dedicated Application Pools: زمانی که دامنه ای ایجاد نمائید،با فعال کردن این گزینه یک Application Pool در وب سرور و یا همان IIS ایجاد می گردد.پیشنهاد می گردد این گزینه فعال باشد.
 • Application Pools Restart: امکان Stop/Start/Restart Application pool از طریق کنترل پنل داده می شود.
 • Custom Headers: امکان ایجاد هدر به کاربر داده می شود.
 • Custom Errors: امکان تغییر صفحات خطا به سلیقه خود کاربر داده می شود.
 • Custom MIME Types: امکان ایجاد MIME Type به کاربر داده می شود.

این قسمت در هر صورت می بایست انتخاب شده باشد.

در صورتی که مدنظر دارید،به کاربرتان دسترسی به FTP را بدهید،این گزینه را فعال نمائید.


 • FTP Accounts: تعداد FTP که کاربر می تواند در این پلن ایجاد نماید را مشخص نمائید.

در صورتیکه مدنظر دارید به فصای میل به پلن داده شود،این گزینه را فعال نمائید.


 • Mail Accounts: تعداد آدرس ایمیلهای که مدنظر دارید اختصاص دهید را وارد نمائید.
 • Max Mailbox Size, MB: حجمی که در نظر دارید به فضای میل تعلق بگرید را مشخص نمائید.
 • Mail Forwardings: تعداد امکان ایجاد ایمیل فورواردینگ را مشخص نمائید.
 • Mail Groups: تعداد ایجاد میلی گروهی ایجاد کند را مشخص نمائید.
 • Max Group Recipients: تعدادی که کاربر مجاز می باشد میل گروهی دریافت کند را مشخص نمائید.
 • Mail Lists: تعداد آدرس لیستی که کاربر می تواند ایجاد نماید رامشخص نمائید.
 • Max List Recipients: تعدادی که کاربر مجاز می باشد میل لیستینگ دریافت کند را مشخص نمائید.

در صورتی که مد نظر دارید به پلن امکان ایجاد دیتابیس را بدهید،در ابتدا ورژن مورد نظر را انتخاب و فعال نمائید.


 • Databases: تعداد دیتابیسی که کاربر می تواند ایجاد نماید را مشخص نمائید.
 • Users: تعداد یوزری که به کاربر می دهید ،حداقل می بایست با تعداد دیتابیس برابر باشد.
 • Max Database Size, MB: مقدار حجمی که می بایست تعلق بگیرد به فضای دیتابیس را مشخص نمائید.
 • Max Log Size, MB:مقدار حجمی که می بایست به Log فایل تعلق بگیرد به فضای دیتابیس را مشخص نمائید.
 • Database Backups: امکان تهیه بکاپ از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Restores:امکان تهیه ریستور و بازگردانی از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Truncate:امکان shrink کردن دیتابیس را می دهد.

در صورتی که مد نظر دارید به پلن امکان ایجاد دیتابیس را بدهید،در ابتدا ورژن مورد نظر را انتخاب و فعال نمائید.


 • Databases: تعداد دیتابیسی که کاربر می تواند ایجاد نماید را مشخص نمائید.
 • Users:تعداد یوزری که به کاربر می دهید ،حداقل می بایست با تعداد دیتابیس برابر باشد.
 • Max Database Size, MB: مقدار حجمی که می بایست تعلق بگیرد به فضای دیتابیس را مشخص نمائید.
 • Max Log Size, MB:مقدار حجمی که می بایست به Log فایل تعلق بگیرد به فضای دیتابیس را مشخص نمائید.
 • Database Backups: امکان تهیه بکاپ از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Restores:امکان تهیه ریستور و بازگردانی از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Truncate:امکان shrink کردن دیتابیس را می دهد.

بر روی گزینه کلیک نمائید تا موارد جزء آن باز گردد.


 • Databases: تعداد دیتابیسی که کاربر می تواند ایجاد نماید را مشخص نمائید.
 • Users:تعداد یوزری که به کاربر می دهید ،حداقل می بایست با تعداد دیتابیس برابر باشد.
 • Max Database Size, MB: مقدار حجمی که می بایست تعلق بگیرد به فضای دیتابیس را مشخص نمائید.
 • Database Backups: امکان تهیه بکاپ از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Restores:امکان تهیه ریستور و بازگردانی از دیتابیس از طریق کنترل پنل میزبانی داده می شود.
 • Database Truncate:امکان shrink کردن دیتابیس را می دهد.

جهت فعال نمودن DNS-Zone این گزینه را فعال نمائید.


 • DNS Editor: جهت فعال نمودن DNS-Zone این گزینه را فعال نمائید.

در صورتیکه مد نظر دارید به کاربر امکان ایجاد آمار سایت داده شود،این گزینه را فعال نمائید.


 • Statistics Sites: در این قسمت می بایست تعداد آمار سایتی که کاربر می تواند ایجاد نماید را مشخص نمائید،این قسمت بستگی به این دارد که شما در قسمت Domain چه تعداد امکان ایجاد دامنه داده اید،می بایست با آن یکسان باشد.

جهت ایجاد پلن،می بایست بر روی گزینه Save کلیک نمائید.

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 12 دی 1395 18:52:38