پارس دیتا

Audit Log


در كنترل پنل Website Panel این امكان در اختیار كاربران قرار داده شده است تا بدینوسیله بتوانند تمامی اعمالی را كه بر روی كنترل پنل خود انجام می دهند را مشاهده، بررسی و در صورت لزوم ذخیره نمایند. از جمله مواردی كه می توان در این قسمت مشاهده نمائید، می توان به زمان، تاریخ و همچنین اعمالی كه بر روی كنترل پنل انجام داده اید اشاره نمود.

جهت آشنایی با نحوه عملكرد Audit Log در كنترل پنل Website Panel می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

مراحل كار به شرح ذیل می باشد:

از بین گزینه های موجود در صفحه بر روی گزینه، Audit Log كلیك نمائید.

در این قسمت شما می توانید میزان شدت Log ‌های موجود را مشخص نمائید.

در این قسمت شما می توانید منبع Log ‌های مورد نظر را مشخص نمائید.

در این قسمت شما می توانید نوع كار مورد نظر برای Log های موجود را مشخص نمائید.

در این قسمت شما می توانید نام آیتم مورد نظرتان را وارد نمائید.

در صورت انتخاب این گزینه، سیستم آیتم مورد نظر وارد شده در قسمت قبل را نمایش خواهد داد.

با انتخاب این گزینه، امكان تهیه یك خروجی از Log‌های موجود با پسوند csv امكان پذیر می گردد.

در این ناحیه Log ‌های موجود قابل مشاهده می باشند.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 13 دی 1395 11:01:05